Proces inwestycyjny w branży nieruchomości jest ściśle regulowany przez wiele uregulowań prawnych. Dlatego przed rozpoczęciem takiej inwestycji, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty uregulowań prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego w nieruchomościach.

 • Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o warunkach zabudowy określa zasady zabudowy nieruchomości, m.in. kształt budynku, jego wysokość oraz położenie w stosunku do granicy działki. Natomiast decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ustala wpływ inwestycji na środowisko oraz nakłady, jakie muszą zostać poniesione na rekultywację terenu po zakończeniu inwestycji.
 • Pozwolenie na budowę
  Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które wydaje organ nadzoru budowlanego. Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać m.in. projekt budowlany oraz dokumentację geodezyjną. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, należy rozpocząć budowę w terminie określonym w pozwoleniu.
 • Kontrole i odbiory techniczne
  W trakcie budowy nieruchomości należy regularnie informować organ nadzoru budowlanego o postępach prac oraz przeprowadzać kontrole i odbiory techniczne. Odbiory techniczne są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.
 • Podatek od nieruchomości
  Po ukończeniu inwestycji, nieruchomość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Kwota podatku jest uzależniona od wartości nieruchomości oraz stawki podatkowej obowiązującej w danej gminie.
 • Obsługa prawnicza procesu inwestycyjnego w nieruchomościach
  Proces inwestycyjny w branży nieruchomości może być skomplikowany i czasochłonny. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, którzy pomogą w przygotowaniu dokumentów, uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych oraz reprezentowaniu inwestora przed organami administracyjnymi i sądami.

Usługi prawne w procesie inwestycyjnym obejmują m.in. analizę dokumentów, przygotowanie umów, nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz rozwiązywanie sporów.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *