Obsługa prawna deweloperów – uregulowania prawne

Obsługa prawna deweloperów – uregulowania prawne

Deweloperzy, którzy chcą prowadzić działalność w branży budowlanej, muszą przestrzegać wielu uregulowań prawnych. W Polsce obowiązują liczne przepisy regulujące proces inwestycyjny, od uzyskania zezwoleń na budowę po odbiór budynków. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty uregulowań prawnych, które dotyczą deweloperów oraz zagadnienia związane z obsługą prawną w branży budowlanej. Proces inwestycyjny Przed rozpoczęciem inwestycji deweloper…

Proces inwestycyjny nieruchomości – uregulowania prawne

Proces inwestycyjny nieruchomości – uregulowania prawne

Proces inwestycyjny w branży nieruchomości jest ściśle regulowany przez wiele uregulowań prawnych. Dlatego przed rozpoczęciem takiej inwestycji, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty uregulowań prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego w nieruchomościach. Usługi prawne w procesie inwestycyjnym obejmują m.in. analizę dokumentów, przygotowanie umów, nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz rozwiązywanie sporów.

Prawo własności do nieruchomości – uregulowania prawne

Prawo własności do nieruchomości – uregulowania prawne

Prawo własności do nieruchomości jest jednym z najważniejszych aspektów w branży nieruchomości. Daje właścicielowi prawo do korzystania z nieruchomości oraz do pobierania z niej pożytków. Właściciel nieruchomości ma również prawo do jej zbycia, obciążenia i dziedziczenia. W Polsce uregulowane jest ono przepisami Kodeksu cywilnego oraz licznych innych aktów prawnych. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty…