Zabezpieczenie umów budowlanych wekslem

Zabezpieczenie umów budowlanych wekslem

W dzisiejszych czasach budowa domu lub mieszkania to inwestycja na wiele lat, dlatego zabezpieczenie umowy budowlanej jest niezwykle ważne. Jednym z najpopularniejszych sposobów na zabezpieczenie transakcji jest skorzystanie z weksla. Weksle to dokumenty finansowe, które stanowią gwarancję uregulowania należności między dwoma podmiotami. W przypadku umów budowlanych weksle są stosowane jako zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności wykonawcy….

Jakie nieruchomości mogą być siedzibą spółki z o.o.?

Jakie nieruchomości mogą być siedzibą spółki z o.o.?

Firma spółki z o.o. może mieć siedzibę w różnych miejscach, a decyzja o wyborze lokalizacji zależy od wielu czynników. Musi ona spełniać pewne wymagania, zarówno pod względem prawnym, jak i praktycznym. Zgodność z prawem Podstawowym wymaganiem jest to, aby siedziba spółki była zarejestrowana w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że spółka musi mieć fizyczny…

Dywidenda w formie nieruchomości

Dywidenda w formie nieruchomości

Dywidenda to powszechnie stosowany termin w świecie finansów, oznaczający wypłatę części zysków lub dochodów spółki akcyjnej lub innej spółki z udziałami. Zazwyczaj dywidenda wypłacana jest w formie gotówki, ale istnieje również możliwość jej wypłacenia w innej formie, np. w postaci nieruchomości. Dywidenda w formie nieruchomości, zwana również dywidendą rzeczową lub natury, polega na przekazaniu akcjonariuszom…

Majątek wspólny małżonków a nieruchomości – co warto wiedzieć?

Majątek wspólny małżonków a nieruchomości – co warto wiedzieć?

ieruchomości często są jednymi z najcenniejszych przedmiotów posiadanych przez ludzi. Wiele osób decyduje się na zakup nieruchomości, takich jak domy lub mieszkania, aby zapewnić sobie bezpieczne miejsce do życia oraz jako inwestycję na przyszłość. Jednak co się dzieje z nieruchomością, gdy nieruchomość staje się wspólnym majątkiem małżonków? W tym artykule omówimy kwestie majątku wspólnego małżonków…

Zakup nieruchomości od syndyka – co warto wiedzieć?

Zakup nieruchomości od syndyka – co warto wiedzieć?

Zakup nieruchomości od syndyka może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących dobrego interesu. Jednak przed dokonaniem takiej transakcji warto wiedzieć kilka ważnych rzeczy. W tym artykule omówimy, co warto wiedzieć przed zakupem nieruchomości od syndyka. Syndyk to osoba, która zarządza majątkiem dłużnika w przypadku upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego. Jego rolą jest zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż…

Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki publiczne

Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki publiczne

Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki publiczne jest procesem, który wymaga dokładnego rozważenia i planowania. Zwykle spółki publiczne nabywają nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak rozwój infrastruktury, budowa obiektów handlowych czy biurowych. Z drugiej strony, zbywanie nieruchomości może być konieczne w celu pozyskania środków finansowych na realizację innych projektów…

Prokura w branży deweloperskiej

Prokura w branży deweloperskiej

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego pracownikowi firmy, który jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu firmy i prowadzenia jej spraw w sposób samodzielny. W branży deweloperskiej, prokura jest szczególnie ważna, ponieważ deweloperzy zwykle prowadzą wiele projektów jednocześnie i potrzebują osoby, która będzie mogła podejmować decyzje w ich imieniu i działać w sposób skuteczny i…

Ochrona trwałości bezterminowych umów najmu

Ochrona trwałości bezterminowych umów najmu

W dziedzinie prawa nieruchomości ochrona trwałości bezterminowych umów najmu jest ważnym zagadnieniem. Umowa bezterminowa to umowa, która nie ma określonego terminu trwania, tzn. nie została zawarta na określony czas. Taka umowa może być rozwiązana przez jedną ze stron na podstawie określonych przepisów, jednak w przypadku najmu nieruchomości stanowi ona dla najemcy bardzo korzystną formę umowy,…