Zakup nieruchomości od syndyka – co warto wiedzieć?

Zakup nieruchomości od syndyka – co warto wiedzieć?

Zakup nieruchomości od syndyka może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących dobrego interesu. Jednak przed dokonaniem takiej transakcji warto wiedzieć kilka ważnych rzeczy. W tym artykule omówimy, co warto wiedzieć przed zakupem nieruchomości od syndyka. Syndyk to osoba, która zarządza majątkiem dłużnika w przypadku upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego. Jego rolą jest zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż…

Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki publiczne

Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki publiczne

Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki publiczne jest procesem, który wymaga dokładnego rozważenia i planowania. Zwykle spółki publiczne nabywają nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak rozwój infrastruktury, budowa obiektów handlowych czy biurowych. Z drugiej strony, zbywanie nieruchomości może być konieczne w celu pozyskania środków finansowych na realizację innych projektów…

Prokura w branży deweloperskiej

Prokura w branży deweloperskiej

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego pracownikowi firmy, który jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu firmy i prowadzenia jej spraw w sposób samodzielny. W branży deweloperskiej, prokura jest szczególnie ważna, ponieważ deweloperzy zwykle prowadzą wiele projektów jednocześnie i potrzebują osoby, która będzie mogła podejmować decyzje w ich imieniu i działać w sposób skuteczny i…

Obsługa prawna deweloperów – uregulowania prawne

Obsługa prawna deweloperów – uregulowania prawne

Deweloperzy, którzy chcą prowadzić działalność w branży budowlanej, muszą przestrzegać wielu uregulowań prawnych. W Polsce obowiązują liczne przepisy regulujące proces inwestycyjny, od uzyskania zezwoleń na budowę po odbiór budynków. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty uregulowań prawnych, które dotyczą deweloperów oraz zagadnienia związane z obsługą prawną w branży budowlanej. Proces inwestycyjny Przed rozpoczęciem inwestycji deweloper…

Proces inwestycyjny nieruchomości – uregulowania prawne

Proces inwestycyjny nieruchomości – uregulowania prawne

Proces inwestycyjny w branży nieruchomości jest ściśle regulowany przez wiele uregulowań prawnych. Dlatego przed rozpoczęciem takiej inwestycji, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty uregulowań prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego w nieruchomościach. Usługi prawne w procesie inwestycyjnym obejmują m.in. analizę dokumentów, przygotowanie umów, nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz rozwiązywanie sporów.

Prawo własności do nieruchomości – uregulowania prawne

Prawo własności do nieruchomości – uregulowania prawne

Prawo własności do nieruchomości jest jednym z najważniejszych aspektów w branży nieruchomości. Daje właścicielowi prawo do korzystania z nieruchomości oraz do pobierania z niej pożytków. Właściciel nieruchomości ma również prawo do jej zbycia, obciążenia i dziedziczenia. W Polsce uregulowane jest ono przepisami Kodeksu cywilnego oraz licznych innych aktów prawnych. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty…

Ochrona trwałości bezterminowych umów najmu

Ochrona trwałości bezterminowych umów najmu

W dziedzinie prawa nieruchomości ochrona trwałości bezterminowych umów najmu jest ważnym zagadnieniem. Umowa bezterminowa to umowa, która nie ma określonego terminu trwania, tzn. nie została zawarta na określony czas. Taka umowa może być rozwiązana przez jedną ze stron na podstawie określonych przepisów, jednak w przypadku najmu nieruchomości stanowi ona dla najemcy bardzo korzystną formę umowy,…