Umowa leasingu a obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC

dr Paweł Zdanikowski
Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Sędzia sądu rejonowego. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) jest obowiązkowe (art. 4 pkt 1  ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. Nr 124, poz. 1152, ze zm., dalej także jako: „ustawa”).

Doniosłość tego obowiązku trudno przecenić, ponieważ uchybienie mu, pomijając kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej wobec poszkodowanego, może skutkować odpowiedzialnością wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 110 ust. 1 ustawy) lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 132 ustawy) z tytułu spełnienia przez nich świadczenia, do którego był zobowiązany sprawca szkody.

Zakres podmiotowy tego obowiązku prima facie jest jasny, budzi jednak wątpliwości w przypadku pojazdów oddanych w posiadanie zależne. Częstym przykładem takiego posiadania jest władztwo korzystającego nad rzeczą oddaną mu w leasing. [Read more…]

Konferencja: „System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce”

Redakcja
Al. Racławickie 14 Collegium Jana Pawła II, p. 752 20-950 Lublin

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. „System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce”!

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Handlowego KUL oraz Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  któremu przewodniczy Senator Grzegorz Czelej.

Termin: 3 grudnia 2013 r.

Miejsce: gmach Senatu RP.

Zobacz szczegółowy program konferencji.

„Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego” – konferencja naukowa

Redakcja
Al. Racławickie 14 Collegium Jana Pawła II, p. 752 20-950 Lublin

W imieniu Katedry Prawa Handlowego KUL serdecznie zapraszamy na konferencję naukową: „Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego„.

Szczegóły poniżej:

konferencja naukowa

Zapraszamy na konferencję: System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym

Redakcja
Al. Racławickie 14 Collegium Jana Pawła II, p. 752 20-950 Lublin

LawBlog.pl – startujemy!

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL. Radca prawny. Ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w szczególności z zakresu prawa spółek.

Współczesne prawo handlowe staje się dziedziną coraz bardziej skomplikowaną i podlega ustawicznym, a ostatnio niezwykle dynamicznym zmianom. Procesy te determinuje przede wszystkim samo życie: szybki postęp technologiczny, globalizacja, specjalizacja i intensywność obrotu gospodarczego etc. W środowisku naukowym i gospodarczym toczy się także wiele interesujących dyskusji dotyczących optymalnego kształtu i filozofii stanowionych w tej mierze rozwiązań. Wskazana dynamika sprawia, że przekaz informacji i wymiana poglądów nie zawsze może być prowadzona w zadowalający sposób na łamach tradycyjnych czasopism prawniczych. W związku z tym, w gronie pracowników Katedry Prawa Handlowego KUL powstał pomysł stworzenia cyfrowego medium, które w części ma zapełnić tę lukę. Efektem naszych starań jest prezentowany blog prawniczy „LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego”, o statusie czasopisma elektronicznego zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism. [Read more…]